Professioneel

2007- …

Zelfstandig copywriter en (web)redacteur

2007- 2008

  • Werkgever: Prisma vzw
  • Functie: stafmedewerker communicatie

Wat communiceer ik?

Prisma vzw organiseert sociale tewerkstelling en gelooft in een duurzame economie en samenleving. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de website www.vzwprisma.be. Teksten voor mailing en folders vloeien vlotjes uit mijn klavier.

2000-2007

  • Werkgever: JINT vzw
  • Functie: stafmedewerker JEUGD en Jeugdwerkpunt Buitenland

Wat is dat voor een mondvol?

Jint vzw ondersteunt jongeren en jeugdwerk in hun internationale plannen. Ik sta in voor het internationaal vrijwilligerswerk binnen het Europees subsidieprogramma JEUGD. Dit fantastische programma stuurt jongeren uit heel Europa voor een tijdje naar een ander land. Om zich vrijwillig in te zetten in een non-profit organisatie. Zodat ze een interculturele onderdompeling van jewelste beleven. Mijn taken zijn:

promotie en coördinatie van het programma (Vlaanderen)
advies, selectie en administratieve opvolging van subsidieaanvragen
vorming van jongeren en jeugdwerkers

JINT wemelt van steunpunten. Mijn stek is het steunpunt voor jeugdwerkers. Ik ben verantwoordelijk voor vorming, netwerken en publicaties.


1996- 2000

Wat doe ik voor het milieu?

Ik zet campagnes op om inwoners bewust te maken van de groeiende afvalberg. Ik werk samen met gemeentelijke (milieu)diensten. Sorteren, recycleren en afval voorkomen is het credo. Ik schrijf teksten voor verschillende media en volg het publicatieproces op van concept tot print.

Als vormingsmedewerker organiseer ik creatieve projecten om jonge en oudere mensen te betrekken bij het afvalprobleem. Enkele voorbeelden:

organiseren van wedstrijden
crea-projecten met schoolkinderen
minder-afval campagnes met winkeliers
promotie van thuiscomposteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *